Skolekort

Et skolekort er et plastkort som kun kan bestilles på webshoppen: www.BAT.dk

Man skal oprette sig som bruger. 
Først trykkes der på ADMIN i højre hjørne hvor der oprettes et stamkort, med navn og
folkeregisteradresse (vælg fra liste), husnummer, antal zoner, fødselsdato (år, måned og dag
vælges i kalender) og skole. Til sidst uploades et billede. Man kan som administrator oprette
flere stamkort.
Derefter køber man det ønskede produkt. Startdato er valgfri, slutdato er fastlagt
til fredag før sommerferien. Kortet kan afhentes hos BAT (ekspeditionstid 1 hverdag) eller sendes
med post mod et gebyr. (Udleveres dog tidligst 14 dage før skolestart.)

Derudover kan du købe vinterkort, som gælder fra en selvvalgt, - dato dog tidligst mandag efter
efterårsferien og frem til fredag før påskeferien. Kan købes fra først i oktober.

Refusion

Refusion af kort ydes efter gældende regler og kun ved henvendelse til BAT. For at refusion kan
opnås, skal kortet ved indlevering til BAT være gyldigt. De første 30 dage på kortet refunderes
ikke. Efterfølgende dage refunderes med dagssats for periodekort.

Adresseændring

Ved adresseændring skal man bestille et nyt kort. Det gamle indsendes og bliver refunderet med
den sats, der er betalt pr. dag på det gamle kort.

Erstatningskort

Der kan udstedes erstatningskort for bortkomne kort mod
et gebyr på 100 kr.

Skolekort udleveret af skolen kontakt venligst skolesekretæren på den pågældende skole. 

Øvrige skolekort kontakt venligst BAT.